På Nordiska Kompaniets webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.

Godkänn alla cookies Avböj tredjepartscookies
Välkommen in Idag har vi öppet

NK NYCKELNS INTEGRITETSPOLICY.

NK Nyckelns integritetspolicy.

NK Nyckeln är ett lojalitetsprogram som strävar efter att belöna lojalitet genom att bland annat ge dig poäng, förmåner och intressanta och relevanta nyheter och erbjudanden. För att kunna göra detta måste vi samla och behandla personuppgifter. Syftet med denna policy är att förklara vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dessa, samt vilka rättigheter du har som registrerad.

 

Policyn svarar på följande frågor:

 

  • Vem ansvarar för behandlingen?

  • Laglig grund för behandlingen?

  • Vilka uppgifter samlar vi in?

  • Vad används uppgifterna till?

  • Hur länge sparas information?

  • Vem behandlar uppgifterna?

  • Hur hanterar vi säkerhet?

  • Vilka rättigheter har du som registrerad?

 

VEM ANSVARAR FÖR HANTERINGEN AV DINA UPPGIFTER?

AB Nordiska Kompaniet (org nr 556008-6281) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

 

LAGLIG GRUND.

GDPR föreskriver att all behandling av personuppgifter skall vila på laglig grund. De lagliga grunder som är aktuella för NK Nyckeln NK Nyckeln är fullgörande av avtal, intresseavvägning, samtycke, uppfyllande av rättslig förpliktelse.

NK anser att det mesta av den behandling vi utför är nödvändig för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig enligt det avtal som medlemskapet i NK Nyckeln innebär.

Den lagliga grund för som gäller för de olika typer av behandlingar vi utför beskrivs närmare nedan.

 

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss när du blir medlem i NK Nyckeln eller till exempel gör köp, beställningar, kontaktar vår kundtjänst, anmäler dig till nyhetsbrev, kundkvällar, använder nk.se, NK Free Wifi eller deltar i tävlingar. 

Inom ramen för NK Nyckeln behandlas köpinformation på avdelningsnivå, varugrupps- och artikelnivå.  Det kan också skapas data om dig när du använder ditt medlemskap för att utnyttja Nyckelförmåner eller erbjudanden.

Vi hämtar även data från andra källor – till exempel publikt tillgängliga personregister som SPAR, samt register som används för kreditbedömning.

Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker nk.se behandlar vi uppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik.

Läs mer om hur vi använder cookies.

VAD ANVÄNDER VI UPPGIFTERNA TILL?

Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt medlemskap, reklamationsärenden, i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål. 

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för NK:s marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, personalisering av innehåll på våra webbsidor, förbättring av våra tjänster samt statistik och kundsegmenteringar. NK kan också till Nyckelkunder göra såväl generell marknadsföring som riktad direktreklam via post, sms och e-post. Marknadsföringen kan baseras på profileringar utifrån köpbeteende och annan användargenererad data, vilket till exempel kan innebära att du får fler och bättre erbjudanden från avdelningar och varumärken du köper ofta.

Data kan också komma att användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det kan t ex innebära kontroller av misstänkt bedrägligt beteende.

KONTAKTUPPGIFTER.

Syfte: Administrera medlemskap, marknadsföringsutskick.

Typ av uppgifter: Personnummer, namn, adress, email, mobildtelefonnummer, telefonnummer.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor.

KÖPDATA.

Syfte: Administrera poängsystemet, statistik, riktad marknadsföring baserad på köpbeteende, utveckling av metoder, förbättring av tjänster, hantering av reklamationer och returer.

Typ av uppgifter: Medlemsnummer, detaljer kring köpet.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor.

BONUSHANTERING.

Syfte: Ge kunder bonus i enlighet med NK Nyckelns poängvillkor.

Typ av uppgifter: Medlemsnummer, favoritval, köphistorik.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor.

FÖRMÅNER OCH ERBJUDANDEN.

Syfte: Hantering av förmåner och erbjudanden inom NK Nyckeln, förbättra våra tjänster, uppföljande statistik, riktad marknadsföring baserad på nyttjande av förmånen. 

Typ av uppgifter: Medlemsnummer, favoritval, köphistorik.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor.

RESPONSDATA.

Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende.

Typ av uppgifter: Medlemsnummer, köp eller andra former av inlösen, till exempel kupong.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor.

KLICKDATA.

Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende.

Typ av uppgifter: Öppning av och klick på länkar i nyhetsbrev och annan digital kommunikation.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor.

WEBBDATA.

Syfte: Statistik, anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov, vidareutveckla och förbättra webbplatsen, riktad marknadsföring baserad på beteende.

Typ av uppgifter: IP-adress, medlemsnummer, cookies, besökshistorik, teknisk data om dina enheter.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor

ANMÄLNINGAR TILL EVENT.

Syfte: Administrera kundevent, statistik.

Typ av uppgifter: Namn, e-post, mobilnummer, uppgifter du lämnat vid anmälan.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor, berättigat intresse, samtycke.

WIFI.

Syfte: Via leverantör ge våra kunder gratis wi-fi i varuhuset, ge anpassad info och erbjudanden för att höja användarupplevelsen under besöket.

Typ av uppgifter: E-post, MAC-adress, inloggningsuppgifter.

Laglig grund: Samtycke, berättigat intresse.

KUNDUNDERSÖKNING.

Syfte: Få in återkoppling från kund, förbättra våra tjänster.

Typ av uppgifter: Anonymiserad data.

Laglig grund: Samtycke.

TÄVLINGAR.

Syfte: Administration av tävlingar.

Typ av uppgifter: Namn, email, mobilnummer. Uppgifter lämnade i tävlingen.

Laglig grund: Samtycke.

SPAR-DATA.

Syfte: Säkerställa att vi har korrekta uppgifter om dig.

Typ av uppgifter: Namn, adress, personnummer, postnummer, ort.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor.

KANALVAL, OPT OUT FÖR OLIKA ÄNDAMÅL.

Syfte: För att kunna kommunicera i kanaler enligt dina preferenser, samt för att säkerställa din rätt att tacka nej till kommunikation i vissa kanaler.

Typ av uppgifter: Medelmsnummer, kanalpreferenser.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor.

KUNDSERVICEÄRENDEN.

Syfte: Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice, utredning av eventuella klagomål, reklamationer och supportärenden.

Typ av uppgifter: Personnummer, medlemsnummer, namn, ärendehistorik.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor.

MINA SIDOR.

Syfte: Ge dig information om dina köp och ditt medlemskap.

Typ av uppgifter: Inloggningsuppgifter, medlemsuppgifter, köphistorik, bonussaldon. Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor.

PARKADEN.

Syfte: Administrera Nyckelförmånen i Parkaden.

Typ av uppgifter: Medlemsnummer, parkeringstid, rabattbelopp.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor.

MASTERCARD.

Syfte: Administrera de extra Mastercard-poäng du får om du använder NK Nyckeln Mastercard.

Typ av uppgifter: Personnummer, medlemsnummer, adressuppgifter, köpbelopp.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor.

VEM BEHANDLAR UPPGIFTERNA?

Din integritet är mycket viktig för oss. AB Nordiska Kompaniet ger därför inte ut dina uppgifter till tredje part och vi skulle aldrig sälja dina uppgifter.

Uppgifter kan dock behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som NK samarbetar med avseende it-drift, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som NK anger. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR.

NK samarbetar med SEB Kort Bank AB, som är kortutgivare för NK Nyckeln Mastercard. Utöver de behandlingar som NK utför, och som beskrivs i denna policy, sker även behandlingar som SEB Kort enskilt ansvarar för. Läs villkoren för NK Nyckeln Mastercard här.

 

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

NK  lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av adekvata fysiska, tekniska och administrativa processer och rutiner för att förvalta de uppgifter vi samlar in.  Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

LAGRINGSTID.

Personuppgifterna behålls i kundregistret under avtalstiden samt under ytterligare 2 år. Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

 

DINA RÄTTIGHETER

 

REGISTERUTDRAG.

Du kan kostnadsfritt, max en gång per år, begära ett registerutdrag över vilka uppgifter NK behandlar om dig. Registerutdraget skickas till dig inom en månad från det att begäran inkommit. Registerutdraget lämnas till dig personligen på NK Servicecenter alternativt sänds till din folkbokföringsadress.

Begäran om registerutdrag lämnas personligen till NK Servicecenter, via e-post till servicecenter.sth@nk.se eller servicecenter.gbg@nk.se alternativt via post till NK Nyckeln, GDPR, NK 149, 111 77 Stockholm.

RÄTTELSE OCH RADERING.

NK ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder, eller att bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av medlemsavtalet för NK Nyckeln.

RÄTT ATT BEGRÄNSA BEHANDLINGEN.

Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål. Logga in på ”Mina sidor” på nk.se för att ändra dina preferenser. Du kan också tacka nej till framtida e-postutskick eller sms-utskick via avregistreringslänken som finns i varje utskick.

DATAPORTABILITET.

Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till NK överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

KLAGOMÅL.

Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

SKADESTÅND.

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

TILLSYNSMYNDIGHET.

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen i Sverige. Om du anser att NK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

KONTAKTUPPGIFTER.

NK SERVICECENTER GÖTEBORG Telefon: 031-710 10 00
E-postadress: servicecenter.gbg@nk.se
Postadress: NK 329, 411 09 Göteborg

NK SERVICECENTER STOCKHOLM Telefon: 08-762 80 00
E-postadress: servicecenter.sth@nk.se
Postadress: NK 149, 111 77 Stockholm

Dela