På Nordiska Kompaniets webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.

Godkänn
Välkommen in Idag har vi öppet

NK Nyckeln medlemsvillkor

VILLKOR NK NYCKELN FÖRMÅNSKORT.

Kortutgivare: AB Nordiska Kompaniet (NK). Kortinnehavare: Privatperson som har NK Nyckeln Förmånskort samt innehavare av extrakort NK Nyckeln Förmånskort. Säljföretag: AB Nordiska Kompaniets varuhus i Stockholm och i Göteborg.

MEDLEMSKAP I NK NYCKELN.

Förmånskort: För att få kortet måste du ha fyllt 16 år. När du handlar ska du kunna visa upp kortet tillsammans med legitimation, alternativt endast giltig legitimation. Giltig legitimation skall alltid uppvisas vid poänguttag, samt utnyttjande av förmåner och erbjudanden kopplade till ditt medlemskap i NK Nyckeln. Du kan betala med kontanter, presentkort, bankkort eller betal-/kreditkort.

Du kan ansöka om extrakort till andra medlemmar i ditt hushåll så att ni kan samla poäng tillsammans. Extrakort utfärdas endast till personer skrivna på samma adress såsom make/maka/sambo/registrerad partner samt barn som fyllt 16 år. Det går att koppla maximalt 5 extrakort till ett huvudkort.

Villkor för NK Nyckeln Mastercard hittar du här.

NK NYCKELNS POÄNGSYSTEM.

NK Nyckeln har två medlemsnivåer: Vit och Svart. Nivåerna baseras på hur många poäng du tjänar in under ett medlemsår. Dina poäng lagras på ditt kort samt personnummer och kan tas ut i intervaller om 5 000. Varje 5 000 poäng är värda 100 kronor som du kan använda till betalning i varuhuset. Du kan också lösa in poängen mot presentkort på NK. Poängsystemet baseras på medlemsår. Ditt medlemsår räknas från den månad du blev medlem och 12 månader framåt. Intjänande poäng är giltiga under det medlemsår köpet görs, samt nästkommande 2 medlemsår.

Så här samlar du poäng:

NK NYCKELN

FÖRMÅNSKORT

MASTERCARD

Alla köp på NK

1 poäng/kr

1 poäng/kr*

Köp på din Favoritavdelning

0,5 poäng/kr 

0,5 poäng/kr

Betalning med Mastercard både på och utanför NK

 

0,5 poäng/kr**

Gäller inte köp av valuta, receptbelagd medicin och vissa andra undantag.
** Exklusive kontantuttag, köp av valuta, betalning av ränta och liknande avgifter. Dessa poäng är ej nivågrundande.

Läs fullständiga poängvillkor här

Läs mer om medlemsnivåer och förmåner här

ÅRSAVGIFT.

Ditt första år som medlem i NK Nyckeln Förmånskort är avgiftsfritt. Tjänar du ihop minst 5 000 nivågrundande poäng på NK under ett medlemsår (12 rullande månader) är medlemskapet för nästa medlemsår fortsatt avgiftsfritt. Uppnår du inte 5 000 nivågrundande poäng  är årsavgiften 150 kronor för huvudkort (ingen avgift för extrakort). Medlemsavgiften betalas in med ett inbetalningskort.

PERSONUPPGIFTSHANTERING.

De uppgifter du lämnar till oss - när du blir medlem i NK Nyckeln eller t ex gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst, anmäler dig till nyhetsbrev, kundkvällar eller deltar i tävlingar - används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt medlemskap, i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kan samköras med andra register inom ramen för NK Nyckeln.

AB Nordiska Kompaniet i egenskap av personuppgiftsansvarig kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för NK:s marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik. NK kan också till Nyckelkunder göra såväl generell marknadsföring som riktad direktreklam via post, samt om kunden särskilt samtyckt till det, riktad direktreklam via sms och e-post.

Inom ramen för NK Nyckeln behandlas köpinformation på avdelningsnivå, varugrupps- och artikelnivå.  Marknadsföringen kan baseras på köpbeteende.

Personuppgifterna behålls i kundregistret under avtalstiden samt under ytterligare 2 år. Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Behandling av personuppgifter kan också ske av företag som NK samarbetar med, t.ex. avseende analys, tryck, distribution och i marknadsföringssyfte. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

DITT GODKÄNNANDE AV BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER.

Genom att du som medlem godkänner dessa villkor samtycker du till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Genom att du använder ditt medlemskap anses du ha godkänt medlemsvillkoren.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Logga in på Mina sidor på nk.se för att ändra dina preferenser. Du kan också tacka nej till framtida e-postutskick eller sms-utskick via avregistreringslänken som finns i varje utskick.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig (kostnadsfritt en gång per år). Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Om kontohavaren önskar information om vilka personuppgifter som NK behandlar om kontohavaren/kortinnehavaren, kan kontohavaren lämna eller skicka en skriftlig och undertecknad begäran härom till NK Nyckeln, PuL, NK 149, 111 77 Stockholm.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG.

AB Nordiska Kompaniet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med PuL, personuppgiftslagen (1998:204), som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG).

Vill du ha mer information om behandling av personuppgifter eller ändra dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta AB Nordiska Kompaniet i Stockholm på telefon 08-762 80 00 eller i Göteborg på telefon 031-710 10 00.

ANSVAR.

Ditt NK Nyckeln förmånskort är personligt och får inte överlåtas. Anmäl om du förlorar ditt kort eller om du byter adress. Kortet är kortutgivarens egendom och är därmed endast utlånat till dig som kortinnehavare. Kortet ska skickas till kortutgivaren om avtalet upphör att gälla. Kortet och medlemsförmånerna är personliga och gäller endast för kortinnehavaren om inte annat anges.

FORCE MAJEURE.

Kortutgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kortutgivaren är föremål för sådan konfliktåtgärd. Kortutgivaren är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om kortutgivaren varit normalt aktsam.

ÄNDRING AV VILLKOREN.

Kortutgivaren (AB Nordiska Kompaniet) förbehåller sig rätten att ändra medlems- och poängvillkor. Om väsentliga ändringar görs och berör dig, kommer du att informeras. Uppdaterade medlemsvillkor hittar du på nk.se.

GILTIGHETSTID.

Avtalet gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det. Kortutgivaren får begränsa giltighetstiden på kortet. NK förbehåller sig rätten att spärra kort, eller avsluta medlemskap, i händelse av missbruk.

GILTIGHETSOMRÅDEN.

NK Nyckeln är nationellt baserad, vilket innebär att medlem bor eller verkar i Sverige.

UPPLYSNINGAR ELLER FRÅGOR OM NK NYCKELN FÖRMÅNSKORT.

NK SERVICECENTER GöTEBORG 
Telefon: 031-710 10 00
E-postadress: servicecenter.gbg@nk.se 
Postadress: NK 329, 411 09 Göteborg

NK SERVICECENTER STOCKHOLM 
Telefon: 08-762 80 00
E-postadress: servicecenter.sth@nk.se
Postadress: NK 149, 111 77 Stockholm 

Dela