På Nordiska Kompaniets webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.

Godkänn alla cookies Avböj tredjepartscookies
Vi har stängt Välkommen in imorgon

Creative Industries: Sigrid Barnekow

Modets absoluta miljökämpe berättar om Creative Industries och hållbarhet.

Mistra Future Fashion är ett av de största forskningsprogrammen i världen för hållbart mode. Program Director, Sigrid Barnekow berättar för oss hur de arbetar för att skapa ett mer cirkulärt system inom textilproduktion. 

Intervju

Berätta om Mistra Future Fashion.
– Mistra Future Fashion är ett av världens största forskningsprogram för hållbart mode. Vi är forskare och industriaktörer som tillsammans tar fram ny kunskap och nya innovationer som behövs för att ställa om till en mer hållbar modeindustri. Vi är unika i att jobba tvärvetenskapligt, den nya kunskap och rekommendationer som vi föreslår måste verkligen ta oss i rätt riktning och därför baserar vi oss på vetenskapligt verifierad data och livscykelanalyser.

Vilka är era viktigaste mål?
– När man jobbar med en systemförändring så måste man ha en ganska lång tidshorisont, strukturella förändringar görs inte över en natt. Men genom att tillhandahålla ny kunskap, som till exempel strategisk design, nya affärsmodeller och styrregler kan vi förhoppningsvis ge bättre förutsättningar för våra intressenter att fatta beslut om hållbarhet. Vi arbetar även för att sprida kunskapen och hjälpa de som vill förstå vad som behöver göras, dels nationellt och dels internationellt. Vi tar nu fram en guide som ska möjliggöra för modeföretag att enklare jämföra vilka material som är hållbara, för att på så sätt vägleda dem till att enklare göra mer hållbara val. Vi jobbar också vidare på att skala upp vår innovation blend Re:wind som är den första textilåtervinningsprocessen i världen som kan separera bomull och polyester från samma tyg till nya kvalitativa material. Målet är att kunna få igång det här till en framtida kommersiell process och ska kunna återvinna textilavfall till ny textil.

     ”Det är viktigt att vi har innovatörer och entreprenörer som bryter ny mark.”


Vilka är de största hindren som modeindustrin står inför när det kommer till att producera hållbart?

– Att industrin blir mer resurseffektiv och cirkulär, både i produktion och konsumtion. Nästan 90 procent av fiberproduktionen är idag syntetiskt eller konventionell bomull, två fibrer som inte är helt okomplicerade ur ett miljö- och klimatperspektiv, därför måste vi hitta alternativa hållbara fiberkällor. Samtidigt är detta bara en liten del av miljö- och klimatavtrycket, majoriteten ligger i produktionen som måste bli effektivare, renare och mer slimmad. Dessutom är majoriteten av produktionen i andra länder, och generellt sett är det därför svårt att veta hur hela processen ser ut. Sen har konsumtionen dubblerats de senaste 15 åren vilket gör att vi skapar massor textilavfall. Vi borde komma till rätta med att använda dessa resurser på mycket bättre sätt, dels genom att aktivera plagg längre, dels genom att använda textil som råvarukälla för ny textil. Det är idag mindre än en procent som återvinns, och vi saknar teknologi och infrastruktur för att kunna realisera detta i större skala.

Det känns som att forskning och mode har kommit närmre varandra under de senaste åren. Hur viktigt är det för modemärken idag att ha ny forskning i beräkning?
– Det är viktigt att som modeföretag idag arbeta med hållbarhet, det är en hygienfaktor. Det är inte möjligt att bara fokusera på trender, och inte arbeta för att ha en solid hållbar produktion samt konsumtion av sina varor. Dock är det svårt, det är inte enkelt att få de svar som behövs, men om man har det som strategi och aktivt jobbar för att bryta ny mark och hitta nya lösningar så är man på god väg.

Utställningen Creative Industries uppmärksammar innovativa sätt att skapa mode. Varför är det viktigt att lyfta dessa nytänkande sätt att skapa nya material?
– Därför att det är så viktigt att vi ställer om till en mer resurseffektiv och cirkulär process, och för att göra det behöver vi finna alternativa hållbara material och bättre processer. Att ställa om ett system görs inte över en natt eller av en eller fåtal aktörer, det är många olika delar som måste ändras och då är det viktigt att vi har innovatörer och entreprenörer som bryter ny mark – det är fantastiskt. De kan visa att de går och samtidigt vara inspiratörer för andra, så väl företag som konsumenter.

     ”DET ÄR INTE MÖJLIGT ATT BARA FOKUSERA PÅ TRENDER, OCH INTE ARBETA FÖR ATT HA EN SOLID HÅLLBAR PRODUKTION.”


Vad har designern för ansvar när det kommer till att producera medvetet?

– Designern har faktiskt många beslut i sin hand. Vi har gjort en estimering att hela cirka 90 procent av de beslut som rör ett plaggs avtryck ligger i designfasen. Men i många företag finns organisatoriska strukturer som gör att besluten är spridda på fler roller. Alla dessa måste vara införstådda med vilka val de gör och vilken effekt dessa val har. Vilket material som är hållbart, hur tillverkningsprocesserna bör se ut så att de är så resurseffektiva och miljövänliga som möjligt.

Hur ser den brittiska hållbarhetsforskningen för modeindustrin ut?
Creative Industries innehåller fantastiska exempel på viktiga pionjärer inom hållbarhetsarbete. Dels med nya material såsom Ananas Anams material Piñatex® och Bourgeois Boheme som förlitar sig på alternativa material. Dels med mer medvetna val där man förlitar sig på livcykeldata för att förstå hur tillverkningsprocessens effekt på miljön faktiskt ser ut, såsom Sebastian Cox. Mycket av utvecklingen framåt kommer att underlättas av att teknologiutvecklingen och därför är det också intressant att se CuteCircuit och deras bärbara teknologi. FashionTech kommer att gå hand i hand med utvecklingen inom hållbarhet.

Dela