På Nordiska Kompaniets webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.

Godkänn alla cookies Avböj tredjepartscookies
Vi har stängt Välkommen in imorgon

VILLKOR NK NYCKELN FÖRMÅnskort.

VILLKOR NK NYCKELN FÖRMÅNSKORT.

Personuppgiftshantering.

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig enligt nedanstående medlemsvillkor måste vi samla och behandla personuppgifter. Fullständig redogörelse för hur vi hanterar personuppgifter hittar du i NK Nyckelns Integritetspolicy.

Genom att du använder ditt medlemskap anses du ha godkänt medlemsvillkoren. Genom att du som medlem godkänner dessa villkor samtycker du till den behandling av personuppgifter som beskrivs i NK Nyckelns Integritetspolicy.

Medlemskap i NK Nyckeln.

Förmånskort.

För att få kortet måste du ha fyllt 16 år. När du handlar ska du kunna visa upp kortet tillsammans med legitimation, alternativt endast giltig legitimation. Giltig legitimation skall alltid uppvisas vid poänguttag, samt utnyttjande av förmåner och erbjudanden kopplade till ditt medlemskap i NK Nyckeln. Du kan betala med kontanter, presentkort, bankkort eller betal-/kreditkort.

Du kan ansöka om extrakort till andra medlemmar i ditt hushåll så att ni kan samla poäng tillsammans. Extrakort utfärdas endast till personer skrivna på samma adress såsom make/maka/sambo/registrerad partner samt barn som fyllt 16 år. Det går att koppla maximalt 5 extrakort till ett huvudkort.

Villkor för NK Nyckeln Mastercard hittar du här.

NK Nyckelns poängsystem.

NK Nyckeln har två medlemsnivåer: Vit och Svart. Nivåerna baseras på hur många poäng du tjänar in under ett medlemsår. Dina poäng lagras på ditt kort samt personnummer och kan tas ut i intervaller om 5 000. Varje 5 000 poäng är värda 100 kronor som du kan använda till betalning i varuhuset. Du kan också lösa in poängen mot presentkort på NK. Poängsystemet baseras på medlemsår. Ditt medlemsår räknas från den månad du blev medlem och 12 månader framåt. Intjänande poäng är giltiga under det medlemsår köpet görs, samt nästkommande 2 medlemsår.

Såhär samlar du poäng.

Varje krona du handlar för på NK ger ett poäng*. Och det gör inget om du glömmer kortet hemma. Det räcker med att visa din legitimation i kassan så får du köpet registrerat. Vid köp på din utvalda Favoritavdelning, får du 0. 5 poäng/kr. Väljer du ett NK Nyckeln Mastercard samlar du 0.5 poäng/kr både på och utanför NK, poängen använder du sedan i varuhuset.

* Gäller inte köp av valuta, receptbelagd medicin och vissa andra undantag.
**Exklusive kontantuttag, köp av valuta, betalning av ränta och liknande avgifter. Dessa poäng är ej nivågrundande.

Läs fullständiga poängvillkor här.
Läs mer om medlemsnivåer och förmåner här.

ÅRSAVGIFT.

Ditt första år som medlem i NK Nyckeln Förmånskort är avgiftsfritt. Tjänar du ihop minst 5 000 nivågrundande poäng på NK under ett medlemsår (12 rullande månader) är medlemskapet för nästa medlemsår fortsatt avgiftsfritt. Uppnår du inte 5 000 nivågrundande poäng är årsavgiften 150 kronor för huvudkort (ingen avgift för extrakort). Medlemsavgiften betalas in med ett inbetalningskort.

ANSVAR.

Ditt NK Nyckeln förmånskort är personligt och får inte överlåtas. Anmäl om du förlorar ditt kort eller om du byter adress. Kortet är kortutgivarens egendom och är därmed endast utlånat till dig som kortinnehavare. Kortet ska skickas till kortutgivaren om avtalet upphör att gälla. Kortet och medlemsförmånerna är personliga och gäller endast för kortinnehavaren om inte annat anges.

Force Majeure. 

Kortutgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kortutgivaren är föremål för sådan konfliktåtgärd. Kortutgivaren är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om kortutgivaren varit normalt aktsam.

ÄNDRING AV VILLLKOREN.

Kortutgivaren (AB Nordiska Kompaniet) förbehåller sig rätten att ändra medlems- och poängvillkor. Om väsentliga ändringar görs och berör dig, kommer du att informeras. Uppdaterade medlemsvillkor hittar du på nk.se

GILTIGHETSTID.

Avtalet gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det. Kortutgivaren får begränsa giltighetstiden på kortet. NK förbehåller sig rätten att spärra kort, eller avsluta medlemskap, i händelse av missbruk.

GILTIGHETSOMRÅDEN. 

NK Nyckeln är nationellt baserad, vilket innebär att medlem bor eller verkar i Sverige. 

Upplysningar eller frågor om NK Nyckeln Förmånskort:

NK SERVICECENTER GÖTEBORG Telefon: 031-710 11 00
E-postadress: servicecenter.gbg@nk.se Postadress: NK 329, 411 09 Göteborg

NK SERVICECENTER STOCKHOLM Telefon: 08-762 80 00
E-postadress: servicecenter.sth@nk.se Postadress: NK 149, 111 77 Stockholm

Dela