Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

AB Nordiska Kompaniet Avtal för innehavare av presentkort - Engångskort

Detta kort utfärdas och hanteras av EML Payments (EU) Limited (“vi/oss/vår”) för AB Nordiska Kompaniet (“Återförsäljare”). Vi är en ledande leverantör av presentkortslösningar. I dessa villkor är “du” kortköparen eller användaren.

1. Genom att köpa kortet godkänner du att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du köpte kortet åt någon annan måste köparen överlämna en kopia av dessa Användarvillkor till användaren eller informera kortets slutanvändare om att dessa Användarvillkor finns tillgängliga online. Kortet förblir vår egendom. Du ska spara originalkvittot för köpet av kortet samt kortnumret eftersom du kan behöva vända dig till kundtjänst eller få hjälp vid fel eller om ditt kort går förlorat eller blir stulet.

2. Kortet är ett förbetalt presentkort som aktiveras när det har köpts. Det kan endast användas för köp av varor och tjänster i affärer (“Handlare”) i Nordiska Kompaniets varuhus med vilka vi har handelsavtal som kräver att kortet godtas. Denna lista över handlare kan undergå ändringar. Kortet kan inte användas i bankomater eller för köp online eller för OTC-transaktioner hos finansinstitut och tillåter inte kontantuttag. Kortet är inte ett kreditkort och är inte kopplat till något insättningskonto.

3. Det lägsta beloppet som ditt kort kan laddas med är 50 SEK och det maximala beloppet är 10 000 SEK. I vissa situationer kan vi eller Återförsäljaren behöva se din id-handling innan ett kort/flera kort utfärdas åt dig för att uppfylla våra skyldigheter att identifiera våra kunder. Det finns inga avgifter i samband med användning av kortet såvida du inte beviljas att få ett ersättningskort. I sådant fall kommer avgiften för ersättningskortet att fastställas när du beställer det.

4. Kortet kan inte användas för att göra köp som överskrider det tillgängliga beloppet. I sådant fall måste du betala skillnaden på annat sätt om Handlaren går med på det.

5. Detta kort kan inte laddas om och är giltigt i tjugofyra (24) månader fr.o.m. aktiveringsdatumet och kan inte användas efter förfallodatumet. Efter förfallodatumet kommer det återstående beloppet att vara förverkat. Vi kommer inte skicka dig något meddelande om detta.

6. Kortet kan inte användas för att ta ut eller lösa in kontanter och det kan inte användas för direktdebitering, upprepade eller regelbundna avbetalningar eller för köp av utländsk valuta. Betalningsbemyndiganden kan avböjas hos vissa Handlare. Vi kan inte hållas ansvariga på något sätt när ett betalningsbemyndigande avböjs för en särskild transaktion, med undantag för om bemyndigandet har avböjts till följd av en handling eller försummelse från vår sida.

7. Kortet används som kontanter och kan inte ersättas om det missbrukas, går förlorat, blir stulet eller skadas och det finns inget kompensationsschema för kortet. Du ansvarar för alla transaktioner på kortet, förutom vid bedrägeri eller försummelse av vår personal eller våra ombud. Om du upptäcker något fel med kortet eller om du tappar bort det ska du genast meddela presentkortssupporten på 08-225030 eller kontakta NK Kundservice på 08-7628000.

8. Om du har problem med ett köp som gjorts med kortet, eller en tvist med en handlare, måste du ta upp det direkt med den berörda Handlaren.

9. Vi kan begränsa eller stoppa användningen av kortet om misstänkta aktiviteter upptäcks eller om vi inte får några pengar från dig enligt det fullständiga belopp som aktiverats på kortet.

10. Eventuella återbetalningar på korttransaktioner lyder under den särskilda Handlarens policy. Om kortet förfaller eller annulleras och du inte har spenderat några av de resterande pengarna från en återbetalning (vare sig den ursprungliga transaktionen gjordes med kortet eller ej) kommer du inte att ha tillgång till dessa pengar.

11. Du är ansvarig för att kontrollera din transaktionshistorik online och känna till det tillgängliga beloppet. Du kan granska ditt saldo och din transaktionshistorik på www.getmybalance.com (kostnadsfritt) eller få tillgång till saldot genom att ringa det särskilda telefonnumret för saldoupplysning 08-52500774 eller presentkortssupporten på 08-225030. Vi förbehåller oss rätten att korrigera det tillgängliga saldot på ditt kort om vi anser att ett skriv- eller räkenskapsfel har uppstått. Du kan se ditt saldo och kortets giltighetstid genom att scanna QR-koden på ditt kort med din mobiltelefon.

12. Information (som kan inkludera dina personuppgifter, om du har uppgett dessa till oss eller Återförsäljaren) kan avslöjas till tredje parter gällande kortet, transaktioner som gjorts med kortet, när detta krävs enligt gällande lagstiftning, för att hantera kortet och behandla transaktioner, för att förhindra ekonomiska brott, tillhandahålla de tjänster du efterfrågar och, om nödvändigt, meddela dig om eventuella förändringar i serviceutbudet. lnformationsdelning görs även till länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”). Vi kommer att vidta alla rimligtvis nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med vår integritetspolicy och dataskyddslagen från 1998. Vår integritetspolicy finns tillgänglig på https://emlpayments.com/privacy.

13. Om du ångrar ditt onlineköp av NK Presentkort behöver du returnera det oanvända presentkortet med hjälp av retursedeln som bifogades vid köpet inom 30 dagar efter det att du mottog varan. När det oanvända presentkortet inkommit till NK kan återbetalning ske. Om du har handlat presentkortet i ett av våra varuhus eller i en av våra automater har du ingen ångerrätt.

14. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i dessa Användarvillkor. Eventuella ändringar i Användarvillkoren kan granskas på www.getmybalance.com.

15. Återförsäljarens presentkortsprogram kan upphöra. Om ditt kort inte kan användas efter upphörandet, kommer du att ha rätt till att lämna in och lösa in ditt kort till det belopp som utgör det tillgängliga saldot vid inlösningstillfället.

16. Vi och Återförsäljaren har inget ansvar för obehörig åtkomst till, eller användning av, ditt kort eller för någon typ av försening eller oförmåga att använda kortet eller om vi har upphävt användning av kortet i enlighet med dessa Användarvillkor. Vi och Återförsäljaren garanterar och representerar inte, vare sig uttryckligen eller implicit med hänsyn till kortet, köp som gjorts med kortet inklusive, men inte begränsat till, någon typ av garanti avseende kvalitet eller lämplighet för ett särskilt syfte, eller huruvida kortet alltid kommer att vara tillgängligt eller godtas. Ingenting i detta avtal begränsar vår eller Återförsäljarens ansvarsskyldighet där det inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.

17. Vi är registrerade i England och Wales med organisationsnummer 05852181 och med vårt huvudkontor och motsvarande adress på Latham House 6th Floor, 33/34 Paradise Street, Birmingham, Bl 2AJ. Englands lagstiftning kommer att gälla för dessa Användarvillkor och det engelska domstolsväsendet kommer uteslutande att vara tillämplig jurisdiktion.

logga in med lösenord

LOGGA IN TILL EN NY DEL AV NK NYCKELN

Läs mer om medlemskapet