Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

 

INFORMATION OM KAMERAÖVERVAKNING.

 

VARFÖR ANVÄNDER NK KAMERAÖVERVAKNING?

Användning av kameraövervakning syftar till att ge ökad trygghet och säkerhet inom varuhuset, för besökare och kunder till AB Nordiska Kompaniet såväl som för personal, leverantörer och övriga intressenter. AB Nordiska Kompaniet är väl införstådd med de höga krav som GDPR ställer på kameraövervakning och utför därav risk- och konsekvensbedömning av den sammanslagna tekniska aspekten. AB Nordiska Kompaniet använder kameraövervakning enligt följande funktioner.

 

VILKEN TYP AV KAMERÖVERVAKNING HANTERAR NK SAMT PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND?

1. Inspelning av video på publika och allmänna utrymmet i varuhuset. 

Syftar till att säkerställa utrymningssäkerhet inom varuhusets olika delar. Att tillse en hel, ren och städat miljö för AB Nordiska Kompaniets hyresgäster och besökare. Utgör ett stöd för bevakningsföretaget och förebyggande arbete i händelse av svinn, allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av konstaterat brott såsom skadegörelse, stöld eller hot och våld.

Rättslig grund: Vi hanterar kameraövervakning med stöd i ”intresseavvägning”.

2. Inspelning av video på icke publika eller allmänna utrymmen i varuhuset. 

Syftar till att säkerställa utrymningssäkerhet inom varuhusets olika delar. Att tillse en hel, ren och städat miljö för AB Nordiska Kompaniets hyresgäster och besökare till dessa. Att stävja vistelse av obehöriga inom fastigheten. Utgör ett stöd för bevakningsföretaget och förebyggande arbete i händelse av svinn, allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av konstaterat brott såsom skadegörelse, stöld eller hot och våld.

Rättslig grund: Vi hanterar kameraövervakning med stöd i ”intresseavvägning”.

3. Lagring av specifika inspelningar och händelser. 

Syftar till som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd i ”rättslig skyldighet” när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL KAMERAÖVERVAKNINGEN?

Din integritet är mycket viktig för oss. AB Nordiska Kompaniet skulle aldrig sälja dina uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som AB Nordiska Kompaniet samarbetar med avseende säkerhet och bevakning, IT-drift av kamerasystem, felanmälan och fjärrsupport. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som AB Nordiska Kompaniet anger. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI INSPELAT MATERIAL? 

Inspelat material sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som inspelning samlades in för i enlighet med denna integritetsinformation, dock 14 dagar som längst. AB Nordiska Kompaniet kan komma att spara inspelat material längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka AB Nordiska Kompaniets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

logga in med lösenord

LOGGA IN TILL EN NY DEL AV NK NYCKELN

  • Ta del av ditt digitala medlemskort
  • Få tillgång till personliga erbjudanden
  • Upplev nya och aktuella förmåner
  • Få information om din medlemsnivå och personliga bonussaldo
  • Samla fler poäng och bjud in en vän
Läs mer om medlemskapet