Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.
Svart header

Villkor nyhetsbrev

 

NK:S PERSONUPPGIFTSHANTERING.

De uppgifter du lämnar till oss - när du prenumererar på NK:s nyhetsbrev eller till exempel gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst, anmäler dig till kundkvällar eller deltar i tävlingar - används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kan samköras med andra register inom ramen för NK:s verksamhet.

AB Nordiska Kompaniet i egenskap av personuppgiftsansvarig kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part.

Personuppgifterna kan utgöra underlag för NK:s marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik.

Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Gallring av inaktiva e-postadresser sker. Behandling av personuppgifter kan också ske av företag som NK samarbetar med, till exempel avseende analys, distribution och i marknadsföringssyfte. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

DITT GODKÄNNANDE AV BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER.

Genom att du anger din e-postadress godkänner du dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål genom avregistreringslänken som finns i varje utskick.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig (kostnadsfritt en gång per år). Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Om du önskar information om vilka personuppgifter som NK behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och undertecknad begäran härom till
AB Nordiska Kompaniet, GDPR, NK 149, 111 77 Stockholm.

Du kan också lämna in begäran personligen på NK Kundservice.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG.

AB Nordiska Kompaniet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).