Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

VILLKOR NK NYCKELN MEDLEMSKAP

INLEDNING

NK Nyckeln är det personliga medlemsprogrammet för NK varuhusen i Stockholm och Göteborg samt på NK.se. Medlemsprogrammet NK Nyckeln är baserat på ett digitalt medlemskap med samma namn. Dessa villkor beskriver vad som gäller för medlemskap i AB Nordiska Kompaniet (organisationsnummer 556008-6281) (“NK”, “vi”, “oss” eller “vår”) personliga medlemsprogram, NK Nyckeln. Genom att du (”du/dig”) blir medlem i NK Nyckeln ingår du ett avtal om NK:s medlemsprogram enligt de villkor som följer nedan. Medlemskap i NK Nyckeln möjliggör samlande av NK Nyckelpoäng (”poäng”).

Du kan ladda ner en kopia av dessa villkor genom att klicka här. Genom att du använder ditt medlemskap anses du ha godkänt medlemsvillkoren.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig inom ramen för NK Nyckeln kommer vi att samla in och behandla personuppgifter. Fullständig information om hur vi hanterar personuppgifter och dina rättigheter vid sådan behandling hittar du i vår Integritetspolicy för NK.se och NK Nyckeln.

MEDLEMSKAP I NK NYCKELN

Medlemskapet i NK Nyckeln är kostnadsfritt. För att bli medlem i NK Nyckeln måste du ha fyllt 16 år. Genom att bli medlem intygar du att du har fyllt 18 år alternativt 16 år och har din vårdnadshavares medgivande samt att din vårdnadshavare tagit del av och godkänner innehållet i dessa villkor. När du handlar ska du kunna visa upp ditt digitala medlemskort på Mina sidor eller i din digitala plånbok, alternativt visa upp giltig legitimation. Giltig legitimation ska alltid uppvisas vid poänguttag i NK varuhusen, samt vid nyttjande av förmåner och erbjudanden kopplade till ditt medlemskap i NK Nyckeln.

När du blir medlem i NK Nyckeln samtycker du till att motta direktmarknadsföring från oss via SMS, e-post och postalt. Om du inte längre önskar att motta denna typ av kommunikation kan du enkelt ändra dina inställningar på Mina sidor.

PERSONLIGT MEDLEMSKAP

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas. Anmäl till NK Kundservice om du tror att någon utnyttjar ditt personliga medlemskap. Medlemsförmånerna är personliga och gäller endast för medlemmen om inget annat anges. Du ansvarar för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade och att informera oss om din e-postadress så att vi kan kommunicera digitalt med dig inom ramen för ditt medlemskap.

BESKRIVING AV NK NYCKELN

NK Nyckeln har olika medlemsnivåer. Nivåerna Vit, Mässing och Svart baseras på hur många poäng du tjänar in under ett medlemsår. Dina poäng kopplas till ditt digitala medlemskort samt personnummer och kan tas ut i intervaller om 2 500. Varje 2 500 poäng är värda 50 kronor som du kan använda till betalning i NK varuhusen eller på NK.se. Du kan också lösa in poängen mot NK Presentkort. Ditt medlemsår räknas från det datum du blev medlem och rullande 12 månader framåt. Intjänade bonuspoäng är giltiga i två år från den månad de tjänades in.

KORTTYPER

NK Nyckeln finns i två varianter.

NK Nyckeln digitala medlemskort

Denna korttyp är digital, och är endast kopplad till vissa förmånstjänster. Med förmånstjänster avses i dessa villkor att medlemmen kan erhålla och utnyttja poäng vid köp på NK varuhusen eller på NK.se, och kan få möjlighet att utnyttja särskilda till medlemmen riktade erbjudanden och förmåner.

NK Nyckeln MasterCard

Till detta medlemskap är förmånstjänster och kontotjänster kopplade. Med kontotjänster avses i dessa villkor att medlemmen kan använda sitt NK Nyckeln Mastercard kort som betalkort eller kreditkort, och som kort med inlåningsfunktion där ränta erhålls på insatta pengar. Med förmånstjänster avses i dessa villkor att medlemmen kan erhålla poäng vid köp på NK varuhusen eller på NK.se, och kan få möjlighet att utnyttja särskilda till medlemmen riktade erbjudanden och förmåner.

Villkor för NK Nyckeln Mastercard hittar du här.

NK NYCKELNS POÄNGSYSTEM

INTRODUKTION

NK Nyckelns poängsystem utgör en del av villkoren för ditt medlemskap i NK Nyckeln och avser endast poängfunktionen kopplad till ditt digitala medlemskort. AB Nordiska Kompaniet (”NK”) fastställer villkor för rätt till poäng och ansvarar gentemot medlemmen för att denne gottgörs intjänade poäng. Information om NK Nyckeln erhålls via NK.se och NK Kundservice som finns i NK varuhusen i Stockholm och Göteborg.

SÅ HÄR SAMLAR DU POÄNG

Som medlem i NK Nyckeln kan du erhålla baspoäng, extrapoäng eller kampanjpoäng. Varje krona du handlar för på NK-varuhusen eller NK.se ger ett baspoäng/kr*. Som förmån på utvald nivå kan du få 0,5 extra poäng/kr. Använder du ett NK Nyckeln Mastercard för betalning samlar du ytterligare 0,5 extra poäng/kr vid samtliga köp både på NK.se och i NK varuhusen och utanför**. Extrapoäng som erhålls är inte nivågrundande och kan inte kombineras med kampanjpoäng. Vid poängkampanjer kan vi erbjuda dubbla poäng eller andra upplägg där du erhåller kampanjpoäng vid köp i NK-varuhusen eller på NK.se.

*Gäller inte köp av NK Presentkort, alkohol, receptbelagd medicin, fraktkostnad och NK Korv & Glass, samt vissa andra meddelade undantag.

**Exklusive kontantuttag, betalning av ränta och liknande avgifter. Läs mer om medlemsnivåer och förmåner här.

Köp

Medlemsnivå Vit & Mässing

Medlemsnivå Svart

Nivågrundande

Exempel

Baspoäng köp i NK- varuhusen och nk.se

1 poäng/kr 1 poäng/kr

ja

Köp för 1000 kr inkl.moms = 1000 poäng
Poängkampanjer Dubbla Poäng köp i NK- varuhusen och nk.se

2 poäng/kr

2 poäng/kr

ja

Köp för 1000 kr inkl.moms = 2000 poäng
Poängkampanjer Trippla Poäng köp i NK- varuhusen och nk.se

3 poäng/kr

3 poäng/kr

ja

Köp för 1000 kr inkl.moms = 3000 poäng

Extrapoäng köp i NK-varuhusen och nk.se

  0,5 poäng/kr nej

Köp för 1000 kr inkl.moms = 1500 poäng

Extrapoäng vid köp som betalas med NK Nyckeln Mastercard på och utanför NK 0,5 poäng/kr 0,5 poäng/kr nej

Köp för 1000 kr inkl.moms = 1500 poäng

REGISTRERING AV POÄNG

Poängen registreras genom att ett giltigt NK Nyckeln medlemskap påvisas av medlemmen till kassör vid betalningstillfället alternativt vid köp i inloggat läge via NK.se. Det går även att registrera poäng vid köp i NK varuhusen genom personnummer via uppvisande av giltig legitimation. Uppfylls inget av kraven så uppkommer ingen rätt till poäng. Det går inte att efterregistrera poäng för online beställningar som inte gjorts i inloggat läge på nk.se.

SÅ HÄR NYTTJAR DU POÄNG

För att poäng ska vara tillgängliga för uttag måste man vara aktiv medlem i NK Nyckeln. Medlemmen har rätt att ta ut poäng vid uppnådda 2 500 poäng och tas ut i intervaller om 2 500 poäng (värde 50 kr). Intjänade poäng är giltiga från den månad de tjänades in och 24 månader framåt. Vid uttag av poäng gäller automatiskt att äldre intjänade poäng tas ut före senare intjänade poäng.

Intjänade poäng kan tas ut på följande sätt:

Intjänade poäng kan användas som betalning i kassan på NK varuhusen eller NK.se* för produkter och tjänster samt till NK Presentkort.

NK äger under vissa förutsättningar rätt att neka uttag av poäng under en period direkt efter intjänandet av dessa.

*Observera att personer under 18 år inte har rätt att handla på NK.se. Nyckelmedlemmar som ännu inte har fyllt 18 år har därmed inte heller rätt att ta ut sina poäng via köp på NK.se. Undantag för nyttjande av intjänade poäng gäller på följande avdelningar: Hérmes, NK Stage, NK Padel & Social by Ascaro, Sats och NK Korv & Glass.

REGISTRERING AV KÖP

I och med användande av NK Nyckeln vid köp kommer medlemmens köp att registreras i NK:s system. Köpregistreringen utgör underlag för poängintjäning och utgör underlag för marknadsföring, riktade erbjudande m.m. Ytterligare information om NK:s hantering av dina personuppgifter, dina rättigheter vid sådan behandling hittar du i Integritetspolicy för nk.se och NK Nyckeln.

RETUR AV POÄNG

Intjänade poäng som tagits ut kan som regel inte återföras till medlemmens digitala medlemskort. Vid returer av produkter inköpta i NK varuhusen där betalning, helt eller delvis, erlagts med intjänade poäng, ska värdet på de uttagna poängen som använts vid köpet vara gällande vid eventuell återbetalning. Vid retur av en produkt som köpts via NK.se, kommer poäng som använts för betalning av varan att föras tillbaka till ditt digitala medlemskort efter mottagen och godkänd retur, med viss kalkylering vid köp av flera produkter. Enligt NK.se och NK varuhusens köpregler krävs att du kan styrka ditt köp, t.ex. med uppvisande av kvitto för byte och öppet köp.

POÄNGSALDO

Besked om aktuellt poängsaldo erhålls via Mina Sidor på NK.se, avdelningskassorna och NK Kundservice i NK-varuhusen. För innehavare av NK Nyckeln Mastercard erhålls information om poängsaldo även genom kontoutdrag.

FORCE MAJEURE

NK är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, pandemi, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kortutgivaren är föremål för sådan konfliktåtgärd. NK är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om medlemmen varit normalt aktsam.

ÄNDRING AV VILLLKOREN

NK kan från tid till annan komma att uppdatera medlemsvillkoren med tillhörande poängvillkor och villkor för att uppnå olika medlemsnivåer. Innan vi gör en ändring av villkoren kommer vi att informera om detta på NK.se. Om väsentliga ändringar görs, kommer du att informeras innan ändringen träder i kraft. Information om ändringar kommer företrädesvis att ske via våra digitala kanaler, såsom inloggat läge på NK.se eller via angiven e-postadress.

GILTIGHETSTID

Avtalet om ditt medlemskap gäller tills vidare och tills den ena parten säger upp det. Du har rätt att närsomhelst meddela oss om att du önskar avsluta ditt medlemskap. Du behöver ha gjort ett köp med ditt NK Mastercard eller registrerat ditt digitala medlemskort under de senaste 24 månaderna för att behålla ditt medlemskap.

Om du inte har gjort ett köp på 24 månader kommer ditt medlemskap automatiskt att avslutas om vi inte meddelar dig annat. NK får även begränsa giltighetstiden på kortet. NK förbehåller sig rätten att spärra digitalt medlemskort, eller avsluta medlemskap omedelbart vid misstanke om missbruk.

GILTIGHETSOMRÅDEN

NK Nyckeln är nationellt baserad, vilket innebär att vissa funktioner kanske inte är möjliga för dig som inte bor eller verkar i Sverige.

AVSLUT NK NYCKELN

Om medlemmen önskar avsluta sitt medlemskap i NK Nyckeln ska medlemmen innan avslutet begära att utestående poäng tas ut. Sådant uttagande sker genom utfärdande av NK Presentkort på återstående belopp och sker via NK Kundservice varvid jämna 2 500 poäng ska motsvara 50 kr.

ÄNDRING AV POÄNGSYSTEM FÖR NK NYCKELN

NK kan från tid till annan komma att uppdatera poängsystemet. Information om aktuella villkor finner du på NK.se och hos NK Kundservice.

UPPLYSNINGAR ELLER FRÅGOR OM NK NYCKELN FÖRMÅNSKORT:

Du är alltid välkommen att kontakta NK Kundservice i NK-varuhusen eller på:
E-postadress: kundservice@nk.se

NK KUNDSERVICE GÖTEBORG

Telefon: 08-762 80 00
Postadress: 
NK Kundservice
AB Nordiska Kompaniet 
NK 329, 411 09 Göteborg

NK KUNDSERVICE STOCKHOLM

Telefon: 08-762 80 00
Postadress: 
NK Kundservice
AB Nordiska Kompaniet 
NK 149 111 77 Stockholm

Dessa villkor är senast uppdaterade den 9 oktober 2023.

DIGITALT MEDLEMSKAP

Medlemskapet i NK Nyckeln är nu helt digitalt. Istället för ditt fysiska kort ligger kortet i din mobil på Mina sidor. Därifrån visar du upp det när du handlar. Via din mobil och Mina sidor hittar du sedan snabbt dina poäng, din nivå, många av dina kvitton, personliga erbjudanden och annat som gör ditt medlemskap så värdefullt. Ta för vana att gå in på Mina sidor regelbundet så att du inte missar några av dina personliga erbjudanden.

NIVÅER OCH FÖRMÅNER

NK Nyckeln öppnar dörren till poäng på alla köp, förmåner och större upplevelser. Redan på Vit nivå får du poäng på allt du handlar och förtur på våra realisationer. Samlar du fler poäng når du Mässing och till slut Svart nivå med fler förmåner, pre-access till lanseringar, exklusiva event och mycket mer.

FRÅGOR & SVAR

FRÅGOR & SVAR

Ofta har någon annan undrat samma sak som du. Här hittar du svar på det mesta om NK Nyckeln, från poäng till nivåer och förmåner.

AKTUELLA ERBJUDANDEN

Doftljus, nya hudvårdsprodukter, en bukett snittblommor eller den där speciella accessoaren som lyfter din personlighet. Det finns många sätt att förgylla vardagen. Håll alltid ett öga på våra aktuella erbjudanden efter vad som passar dig.

KOMMANDE EVENEMANG

Utställningar, konst, Afterwork, spännande gäster och mycket mer. Nya upplevelser gör livet större.

logga in med lösenord

LOGGA IN TILL EN NY DEL AV NK NYCKELN

  • Ta del av ditt digitala medlemskort
  • Få tillgång till personliga erbjudanden
  • Upplev nya och aktuella förmåner
  • Få information om din medlemsnivå och personliga bonussaldo
  • Samla fler poäng och bjud in en vän
Läs mer om medlemskapet