Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

 

Integritetspolicy NK.SE och NK Nyckeln.

 

1. Inledning

AB Nordiska Kompaniet (“NK”, “vi”, “oss” eller “vår”) är måna om att skydda din integritet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Denna policy riktar sig till dig i egenskap av webbplatsbesökare, till dig som medlem i NK Nyckeln, till dig som kund på NK.se eller annan som vi har affärsrelationer eller liknande med. På NK.se och i NK Varuhusen har ett antal företag erbjudits möjlighet att marknadsföra och sälja sina varor (gemensamt ”Avdelningarna” eller enskilt ”Avdelning”). Syftet med denna personuppgiftspolicy är att förklara bland annat vem som är personuppgiftsansvarig, hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter.

 

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Beroende på vilken behandling och vilket ändamål som denna grundar sig i är olika parter personuppgiftsansvariga för behandlingen. I detta avsnitt kan du läsa mer om hur ansvaret är fördelat.

2.1 NK.se

Det är till största del NK som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas inom ramen för NK.se. När du handlar på NK.se ingår du avtal om köp med respektive Avdelning. NK administrerar dock köpet för respektive Avdelnings räkning och NK.se som helhet. NK beslutar om hur NK.se fungerar och hur personuppgifterna ska behandlas (ändamål och medel) och är därmed personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som förekommer i samband med att du använder eller handlar på NK.se.

För att respektive Avdelning ska kunna administrera din beställning behöver vi lämna ut vissa uppgifter till Avdelningarna. När uppgifter lämnats till en Avdelning i detta syfte är det Avdelningen som därefter bestämmer hur uppgifterna behandlas och är personuppgiftsansvarig för sådan behandling. 

För vissa behandlingar är NK tillsammans med respektive Avdelning gemensamt personuppgiftsansvariga. Det gäller behandlingar som sker på grund av att både NK och Avdelningen har en skyldighet enligt lag att utföra behandlingen såsom utskick av leveransbekräftelse och hantering av returer. Genom en överenskommelse med Avdelningarna har vi kommit överens om att det är NK som främst kommer att praktiskt ansvara för sådan behandling gentemot dig. Vänd dig därför gärna till oss för att utöva dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 9 nedan avseende denna behandling. Du har dock alltid rätt att vända dig till den som du själv föredrar om du önskar utöva dina rättigheter.

I tabellen nedan under avsnitt 4 kan du läsa mer i detalj om de behandlingar som sker inom ramen för NK.se.

2.2 NK Nyckeln

NK är självständigt personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som rör NK Nyckeln. I tabellen nedan under avsnitt 4 kan du läsa mer i detalj om de behandlingar som sker inom ramen för NK Nyckeln.

 

3. Varifrån kommer personuppgifterna?

Vi behandlar uppgifter om dig som vi inhämtar i samband med din användning av NK.se. Om du är eller blir medlem i NK Nyckeln kan vi komma att inhämta ytterligare uppgifter om dig från publika register, så som SPAR eller från Avdelningarna.

 

4. Vilken information samlar vi in om dig och för vilka ändamål?

4.1 NK.se

4.1.1 Ändamål: Hantera beställningar gjorda via marknadsplatsen NK.se

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Identifiering och ålderskontroll.

 • Framtagande av kundkorg.

 • Förmedling av köp till respektive Avdelning.

 • Utskick av beställning- och leveransbekräftelser.

 • Distribution av dina varor.

 • Hantering av returer och reklamationer.

 • Namn.

 • E-postadress.

 • Telefonnummer.

 • Adress.

 • Information om din beställning.

 • Cookies, se här för mer information.

 

Vi sparar informationen i 36 månader efter att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Vid eventuell tvist kan vi komma att spara uppgifter längre i den mån det krävs för att tillvarata våra eller Avdelningarnas rättsliga intressen.

Laglig grund:

Fullgörande av avtal

Insamlingen och behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att avtalet mellan dig och den Avdelning du beställt dina varor från ska kunna fullgöras. När Nordiska Kompaniet behandlar dessa personuppgifter som personuppgiftsansvarig fullgör Nordiska Kompaniet avtalet för respektive Avdelnings räkning.

Rättslig förpliktelse

Viss behandling är nödvändig för att vi tillsammans med Avdelningarna ska fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot dig som kund. Sådana skyldigheter inkluderar utskick av beställnings-/leveransbekräftelse och hantering av returer enligt bland annat konsumentköplagen (1990:932) och lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Berättigat intresse

För att hantera kundkorgen är det nödvändigt vi behandlar ovan uppgifter. Eftersom kundkorgen är ett nödvändigt steg i beställningsprocessen går det inte att ingå avtal på NK.se utan behandling av uppgifterna. Eftersom du själv begär att vi ska behandla informationen genom att lägga en vara i varukorgen anser vi att vårt berättigade intresse att möjliggöra köpet väger tyngre än dina intressen. Behandling för att hantera returer och reklamationer är även nödvändig för att tillgodose vårt eller Avdelningarnas berättigade intresse av att kunna försvara sig vid eventuella rättsliga anspråk.

 

4.1.2 Ändamål: Bokföring och administration av betalning vid köp på NK.se

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Hantering och lagring av personuppgifter för att upprätta och hantera bokföring.

 • Hantering av betalning.

 • Namn.

 • E-postadress.

 • Telefonnummer.

 • Adress.

 • Personnummer.

 • Information om din beställning.

 • Betalningshistorik.

 • Betalningsinformation.

7 år eller i enlighet med god bokföringssed enligt gällande bokföringslagstiftning.

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse

Viss behandling är nödvändig för att vi ska fullgöra våra rättsliga förpliktelser föreskrivna i bland annat bokföringslagen (1999:1078).

Fullgörande av avtal

Behandlingen är ett nödvändigt led i administrationen och fullgörandet av avtalet mellan dig och respektive Avdelning.

 

4.1.3 Ändamål: Hantering av kundserviceärenden

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice.

 • Utredning av eventuella klagomål, reklamationer och supportärenden.

 • Namn.

 • E-postadress.

 • Telefonnummer.

 • Personnummer.

 • Medlemsnummer.

 • Ärendehistorik.

 • Information som lämnats i kontakter med kundservice, exempelvis beställningsnummer.

12 månader efter avslutat kunderviceärende. Vid eventuell tvist kan vi komma att spara uppgifter längre i den mån det krävs för att tillvarata våra eller Avdelningarnas rättsliga intressen.

Laglig grund:

Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen där vi har ett berättigat intresse att kunna besvara dina frågor och kommunicera med dig på ett korrekt och fullständigt sätt.

 

4.1.4 Ändamål: Marknadsföring

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Utskick av nyhetsbrev och sms samt extern marknadsföring via annonspartners.

 • Namn.

 • E-postadress.

 • Telefonnummer

Tills du väljer att avregistrera dig från våra utskick.

Laglig grund:

Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster. Vårt berättigade intresse förstärks av att du godkänner att vi gör utskick och riktar annonser till dig och att du inte senare har avregistrerat dig. Om du väljer att avregistrera dig från våra utskick kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för sådana ändamål.

 

4.1.5 Ändamål: Teknisk utveckling av NK.se

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Analys av hur du interagerar med NK.se.

 • Framtagande av underlag för att förbättra användarupplevelsen på NK.se i stort.

 • Framtagande av statistik.

 • Analys av köpdata.

 • Analys av respons- och klickdata.

 

 • Kön.

 • Ålder.

 • Ort.

 • Klickdata.

 • Teknisk data om dina enheter.

 • Öppning av och klick på länkar i digital kommunikation.

 • Besökshistorik och annan information om hur du har interagerat med webbplatsen.

 • Cookies, se här för mer information.

12 månader.

Laglig grund:

Berättigat intresse

Behandlingarna är nödvändiga för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna förbättra och utveckla våra system för att ge dig och andra kunder en bra användarupplevelse av NK.se.

Samtycke

Uppgifter som hämtas från eller lagras i din terminalutrustning, exempelvis cookies behandlar vi endast efter ditt samtycke till sådan behandling i den mån sådan behandling inte är nödvändig för att använda webbplatsen.

 

4.1.6 Ändamål: Personlig anpassning av webbplatsen

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Analys av webbdata.

 • IP-adress.

 • Cookies, se här mer information.

 • Besökshistorik.

 • Teknisk data om dina enheter.

Under sessionen.

Laglig grund:

Samtycke

Behandlingen grundar sig på ditt samtycke till användningen av cookies för ändamålet. Behandling sker endast av de uppgifter som du har godkänt.

 

4.2 NK Nyckeln

4.2.1 Ändamål: Administration av NK Nyckel transaktioner

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Registrering av NK Nyckel transaktioner och poäng.

 • Analys av köpdata för att utreda missbruk av poäng.

 • Administration av de extra Mastercard-poäng du får om du använder NK Nyckeln Mastercard.

 • Namn.

 • Personnummer.

 • Medlemsnummer.

 • Adressuppgifter.

 • Information om din beställning, inklusive köpbelopp.

 • Köphistorik.

 • Favoritavdelning.

Under den tid du är Nyckelkund och 24 månader därefter.

Laglig grund:

Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor och i tillämpliga fall avtal om NK Nyckeln Mastercard

För att kunna registrera köp som har gjorts via NK.se i NK Nyckeln behöver vi hantera ovan personuppgifter.

 

4.2.2 Ändamål: Registrering av och ansökan om medlemskap i NK Nyckeln

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Registrering av kunduppgifter.

 • Personnummer.

 • Namn.

 • Adress.

 • Email.

 • Telefonnummer.

Under den tid registrering sker.

Laglig grund:

Ingående av avtal om NK Nyckelmedlemskap

För att kunna registrera ditt medlemskap behöver vi behandla ovan uppgifter.

 

4.2.3 Ändamål: Administrera medlemskap inklusive utskick av marknadsföring, förmåner och erbjudanden, erbjudande av tjänsten ”Mina sidor” och säkerställande av att informationen om dig är korrekt

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Hantering av kontaktuppgifter.

 • Skapa inlogg.

 • Identifiering.

 • Sammanställning av information om pågående och tidigare beställningar.

 • Insamling av uppgifter från SPAR-registret.

 • Administration av kanalval.

 • Administration av opt-out för olika ändamål.

 • Hantering av förmåner och erbjudanden inom NK Nyckeln.

 • Riktad marknadsföring baserad på nyttjande av förmånen.

 • Analys av köpdata.

 • Personnummer.

 • Namn.

 • Adress.

 • Email.

 • Mobiltelefonnummer.

 • Telefonnummer.

 • Medlemsnummer.

 • Kanalpreferenser.

 • Favoritavdelning.

 • Köphistorik.

 • Köp eller andra former av inlösen, till exempel kupong.

 • Öppning av och klick på länkar i nyhetsbrev och annan digital kommunikation.

 • Inloggningsuppgifter.

 • Bonussaldon.

Under den tid du är Nyckelkund och 24 månader därefter.

Laglig grund:

Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor

Vi behöver behandla ovan uppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap och säkerställa informationen.

 

4.2.4 Ändamål: Förbättring av våra tjänster och upprättande av statistik

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Uppföljande av statistik.

 • Analys av köpdata.

 • Analys av respons- och klickdata.

 • Analys av webbdata.

 • Köphistorik.

 • Köp eller andra former av inlösen, till exempel kupong.

 • Öppning av och klick på länkar i nyhetsbrev och annan digital kommunikation.

 • IP-adress.

 • Cookies.

 • Besökshistorik.

 • Teknisk data om dina enheter.

 • Köp eller andra former av inlösen, till exempel kupong.

Under den tid du är Nyckelkund och 24 månader därefter.

Laglig grund:

Samtycke och berättigat intresse

Vi har ett berättigat intresse att utveckla våra tjänster för att optimera upplevelsen för våra medlemmar. För den insamling som sker via webbplatsen genom cookies och liknande tekniker baserar sig behandlingen på ditt samtycke, se här för mer information.

 

4.2.5 Ändamål: Förbättra din köpupplevelse på NK.se

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Hantering av uppgifter för att kunna spara kundkorgen.

 • Analys av historisk köpdata.

 • Analys av dina val t.ex. favoritavdelning.

 • Medlemsnummer.

 • Beställningshistorik.

 • Favoritavdelning.

 

6 månader för kundkorgen. För övrig behandling under den tid du är Nyckelkund och 24 månader därefter.

Laglig grund:

Berättigat intresse

Nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att anpassa och optimera våra tjänster gentemot våra Nyckelkunder.

 

4.2.6 Ändamål: Administration av event

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Administration av anmälningar kundevent och statistik.

 • Namn.

 • E-post.

 • Mobilnummer.

 • Andra uppgifter du lämnat vid anmälan.

Tills dess event är genomfört och maximalt 12 månader därefter.

Laglig grund:

Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor

För att kunna bjuda in dig till våra event enligt medlemsvillkoren behöver vi hantera ovan personuppgifter.

Berättigat intresse

Vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna för att kontrollera deltagande vid våra event samt i efterhand behandla dessa för statistiska ändamål för att utvärdera våra event.

 

4.2.7 Ändamål: Erbjuda gratis wi-fi i varuhuset och ge anpassad info och erbjudanden under besöket

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Registrering av användare.

 • Kommunikation med användare under besöket.

 • Analys av användningsstatistik.

 • E-post.

 • MAC-adress.

 • Inloggningsuppgifter.

Under den tid du använder wifi i varuhuset och maximalt 13 månader från dess din enhet senast var uppkopplad mot nätverket.

Laglig grund:

Fullgörande av avtal för användning av wi-fi tjänsten

 

4.2.8 Ändamål: Administrera Nyckelförmånen i Parkaden

Behandling

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

 • Identifiering.

 • Kontroll av medlemsnivå.

 • Medlemsnummer.

 • Medlemsnivå.

 • Parkeringstid.

 • Rabattbelopp.

Under den tid du är Nyckelkund och 24 månader därefter.

Laglig grund:

Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor

För att kunna erbjuda nyckelförmånen i Parkaden behöver vi hantera ovan personuppgifter.

 

5. Överföring av personuppgifter

För att våra tjänster inom ramen för NK.se och NK Nyckeln ska fungera kan vi komma att behöva dela vissa personuppgifter med andra. I vissa fall är vi är fortfarande ansvariga och mottagare av sådana personuppgifter är våra personuppgiftsbiträden för behandlingen. I andra fall är mottagarna självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen. Det kan också vara så att en mottagare är självständigt personuppgiftsansvarig för en viss behandling men biträde för en annan. I detta avsnitt hittar du mer information om vad som gäller för respektive typ av mottagare.

5.1 Mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga

 • Avdelningar

Vi kommer att överföra uppgifter som rör innehållet i din beställning till respektive Avdelning. Avdelningarna är självständigt personuppgiftsansvariga för de uppgifter som överförs till dem. För sådan behandling gäller den policy som den Avdelning som du handlat av tillämpar. Du kan hitta Avdelningars integritetspolicys här.

 • Underleverantör av logistik och transporttjänster

Exempelvis Postnord Sverige AB och andra transportleverantörer som vi använder som underleverantör av logistik och transporttjänster för leverans till ombud.

 • SEB Kort Bank AB

Om du har NK Nyckeln Mastercard samarbetar Nordiska Kompaniet med SEB Kort Bank AB, som är kortutgivare för NK Nyckeln Mastercard. Utöver de behandlingar som Nordiska Kompaniet utför, och som beskrivs i denna integritetspolicy, sker även behandlingar som SEB Kort enskilt ansvarar för. Läs villkoren för NK Nyckeln Mastercard här.

5.2 Mottagare som är personuppgiftsbiträden

Uppgifter kan behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Nordiska Kompaniet samarbetar med avseende IT-drift, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa företag får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Nordiska Kompaniet anger. Vi har ingått skriftliga avtal (så kallade personuppgiftsbiträdesavtal) med alla som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Exempel på våra personuppgiftsbiträden är:

 • Underleverantör av logistik och transporttjänster för hemleverans (utöver de som har självständigt personuppgiftsansvar enligt avsnitt 5.1 ovan).

 • Underleverantörer som tillhandahåller eller underhåller vi våra IT- och affärssystem.

 • Leverantör av betallösning.

5.3 Var dina uppgifter behandlas

 • Var dina uppgifter behandlas

Dina personuppgifter behandlas främst inom EU/ESS men för vissa behandlingar behandlas personuppgifter i ett land utför EU/ESS, exempelvis när en av våra underleverantörer bedriver sin verksamhet från ett land utanför EU/ESS. Vid sådana överföringar kommer vi att vidta alla rimliga tekniska och legala åtgärder för att säkerställa integriteten för överförda personuppgifter och att säkerheten för behandlingen av dessa uppfyller en adekvat skyddsnivå i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Det gör vi exempelvis genom att vi använder standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen i våra avtal med sådana underleverantörer. Klicka här för att ta del av dessa klausuler. I annat fall överför vi endast uppgifter till länder som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå.

 

6. Säkerhetsåtgärder

Nordiska Kompaniet lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av adekvata fysiska, tekniska och administrativa processer och rutiner för att förvalta de uppgifter vi samlar in. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

 

7. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Profilering innebär automatisk behandling av personuppgifter som består i att personuppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en dig, exempelvis personliga preferenser, intressen, beteende eller vistelseort.

Profilering kan användas för att optimera din upplevelse på NK.se inom ramen för NK Nyckeln, exempelvis genom att föreslå relevanta produkter baserat på hur du använder NK.se. Detta görs genom att samla in data från dig som sedan med hjälp av algoritmer och AI-teknik jämför den informationen med vad andra kunder anser är av intresse.

Profilering kommer inte att användas för att fatta automatiserade beslut som har rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

 

8. Hur länge personuppgifterna sparas

Vi bevarar inga personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som de behandlas för, eller så länge som det krävs enligt lag och enligt de principer som anges i avsnitt 4 ovan. Därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna. För att fastställa de perioder under vilka vi bevarar personuppgifter beaktar vi särskilt de krav som följer av dataskyddslagstiftning, föreskrifter och rekommendationer från myndigheter samt branschpraxis. Information om lagringstider för de olika ändamålen som personuppgifterna behandlas för listas ovan under respektive ändamål i avsnitt 4 ovan.

 

9. Dina rättigheter

9.1 Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Det är kostnadsfritt 1 gång per år. Registerutdraget skickas till dig inom 1 månad från det att begäran inkommit.

9.2 Rättelse, radering och invändning

Du kan be oss att rätta felaktig information som vi har om dig. Du kan även be oss att radera information som inte längre är nödvändig för det ändamålet som den samlades in för och/eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vissa rättsliga skyldigheter kan dock förhindra oss från att omedelbart radera viss information.

9.3 Invändning mot behandling för marknadsföringsändamål

Du kan begära att vi inte ska behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer du vanligtvis att uttryckligen, på förhand, godkänna att vi får använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, och/eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att avböja (”opt-out”) från användningen av personuppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan även hantera dina prenumerationer genom att logga in på ditt konto via vår webbplats eller när som helst begära att vi inte ska använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

9.4 Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke så kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

9.5 Dataportabilitet

Du kan utöva din rätt till dataportabilitet, under vissa omständigheter, genom att dina personuppgifter som du har försett oss med överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

9.6 Klagomål

Du kan när som helst skicka in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning.

 

10. Cookies

Vi använder cookies och liknande teknologi på NK.se. Du kan ställa in din webbläsare att avvisa alla eller vissa cookies, eller att varna dig när webbsidor ställer in eller får tillgång till cookies. Om du väljer att avvisa cookies kan du fortfarande använda delar av NK.se, men tillgången till vissa funktioner och delar av webbsidan kan begränsas eller förlora sin funktionalitet. För mer information om vilka cookies vi använder, vänligen se vår cookiepolicy för mer information

 

11. Tredje parts webbsidor

Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor. Denna personuppgiftspolicy omfattar inte länkar till tredje parts webbsidor och vi ansvarar inte för integritetspolicys för webbsidor tillhörande tredje part.

 

12. Ändringar i personuppgiftspolicyn

NK kan behöva uppdatera sin integritetsinformation. Den senaste versionen av integritetsinformationen finns alltid tillgänglig på NK.se, där vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsinformationen. Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 15 september 2020.

 

13. Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har några frågor eller begäran som är relaterade till denna personuppgiftspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom något av alternativen nedan:

 

NK KUNDSERVICE GÖTEBORG

Telefon: 031-710 10 00

E-postadress: kundservice@nk.se

Postadress: NK 329, 411 09 Göteborg

 

NK KUNDSERVICE STOCKHOLM

Telefon: 08-762 80 00

E-postadress: kundservice@nk.se

Postadress: NK 149, 111 77 Stockholm

logga in med lösenord

LOGGA IN TILL EN NY DEL AV NK NYCKELN

 • Ta del av ditt digitala medlemskort
 • Få tillgång till personliga erbjudanden
 • Upplev nya och aktuella förmåner
 • Få information om din medlemsnivå och personliga bonussaldo
 • Samla fler poäng och bjud in en vän
Läs mer om medlemskapet